Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1883-01-05

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen beder Emil Chr. Hansen komme til et møde vedr. arbejdsforhold

Transskription

5-1- 1883

Kjære Hr. Dr. Hansen
Hr. Grønlunds Engagement hos mig udløber om et Aar og han har bedet mig allerede nu at tage Bestemmelse om Fornyel[se].
Det vilde være mig meget kjært om De kunde faae Leilighed til at søge mig en Eftermiddag (helst henad Kl. 6) da jeg gjerne vilde have Deres Bifald og Raad ved Fastsættelse af Arbeidstid, Gage, Opsigelighed o.s.v

Deres hengivne
C. Jacobsen jun

Fakta

Brev

Dansk

København

Carl Jacobsens brevpapir

København

Det Kongelige Bibliotek, NKS 4069, 4to