Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1901-12-18

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Auguste Rodin

Dokumentindhold

Carl Jacobsen tilbyder Rodin 10.000 francs for et bronzeeksemplar af Johannes Døberen.

Transskription

18-12-1

Monsieur Rodin

J'ai obtenu le consentement de la direction de la Glyptothéque pour vous offrir 10000 fr pour un exemplaire en bronze de votre "St. Jean", la statue bien connue, qui est au Luxembourg, Catalogue N. 523.
Veuillez me dire si vous pouvez accep ter cette commande.
Comme la statue doit être placée a coté de votre l'age d'airain, la patine doit être verte et tout à fait pareille à l'autre.
Je suis très curieux d'apprendre comment avancent les deux groupes "Les bourgeois de Calais" et "Le baiser".
Veuillez me dire aussi s'il y a moyen d'avoir un plâtre de votre statue de Victor Hugo.
Je suis grand admirateur de cette superbe statue, mais nous n'avons pas les moyens - Je suis grand admirateur de cette superbe statue, mais nous n'avons pas les moyens - au moins pour le moment - pour l'avoir en marbre ou en bronze. - pour l'avoir en marbre ou en bronze.
Veuillez, Monsieur, agréer l'expression de ma plus haute considération.
Dr. Carl jacobsen

Oversættelse

Ny Carlsberg Glyptothek
Kjøbenhavn, den 18-12-1

Hr. Rodin
Bestyrelsen for Glyptoteket har givet sit tilsagn til, at jeg tilbyder Dem 10.000 fr.for et eksemplar i bronze af Deres Johannes Døberen«, den velkendte statue, som i Luxembourg [museet] har katalog nr. 523.
Vil De elskværdigst oplyse mig om De kan tage imod denne bestilling. Da statuen skal anbringes ved siden af bronzealderen, bør patinaen være grøn og fuldstændig magen til den anden.
Jeg er meget nysgerrig efter at høre, hvorledes de to grupper Borgerne fra Calais« og »Kysset« skrider frem.
Vil De være så venlig at underrette mig, om det er muligt at få en gipsafstøbning af Deres statue af Victor Hugo.
Jeg er en stor beundrer af denne prægtige statue, men vi har ikke - i det mindste for øjeblikket -- midler til at anskaffe den i marmor eller i bronze.

Med højagtelse,
Dr. Carl Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
København
Paris

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens kopibøger. Kopibog 15, moderne kunst 1899-1913