Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1901-08-21

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Ottilia Jacobsen

Dokumentindhold

CJ klager over sin vægt på 192 pund.

Transskription

s. 1
Fru Ottilia Jacobsen
Ny Carlsberg

Hr Skuespiller Jerndorffs Villa Ellekilde v. Hellebæk
s. 2
Ny Carlsberg Torsdag Kl. 1

Min Darling Ottilie,
Jeg vilde have været ude hos Dig i Aften, men jeg har tilsagt en stor Conference til i morgen Fredag kl. 10½ saa jeg kan derfor ikke Komme.
Jeg har ogsaa Conference paa Løverdag Formiddag og da jeg saaledes heller ikke kan komme ud i morgen Fredag Aften har jeg bedt Michael Lunn til Middag.
Hvis Veiret er godt kommer jeg Løverdag Aften.
Efter alle disse Dages Stor......, staaer jeg stadig paa det samme 192 pund (pundtegn) Haabløst!!!
Længes meget efter at vide hvorledes Puma har det. Din C

Fakta

PDF
Brev

Brevkortet er poststemplet 22/8 hvilket i 1901 var en torsdag, altså samme dag som kortet blev skrevet.

Her får vi oplysningen om hvor familien Jacobsen opholdt sig når den var på landet: Skuespiller Jerndorffs Villa Ellekilde v. Hellebæk

København
Hellebæk

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens breve til Ottilia