Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1886-08-02

Afsender

Laurits Tuxen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Tuxen er ked af, at maleriet af Ottilia Jacobsen ikke bliver udstillet i Gent alligevel. Det var uden hans samtykke sendt hjem fra Paris.

Transskription

Kjære Hr. Jacobsen!

Jeg formoder at de alt har faaet Deres Hustrues Portrait hjem igjen, hvad jeg i Grunden er temmelig kjed over. Det er en Genistreg af Mogensen, der uden at forhøre sig nærmere har givet Ordre i mit Navn til at lade Billedet expedere tilbage til Kjøbenhavn; da Kommissionen i Paris med min Fuldmagt henvendte sig paa Salonen for at faa det

udleveret, var det allerede afsendt.
Min Hustru var meget kjed af det; da hun har opholdt sig i længere Tid i Gand har mun mange gode Venner dér, og vilde derfor gjerne have set mig repræsenteret paa Udstillingen; nu er det nok for sent.
I Haab om at De og Deres Hustru befinde Dem vel, sende vi Dem vore bedste Hilsner

Deres hengivne
L. Tuxen
d. 2den Aug. 1886

Place Belle-vues à Portel
près Boulogne s/mer

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Glyptotekets Arkiv