Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1894-05-26

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen fortæller, at Ottilia er nu uden for livsfare.

Transskription

s. 1
Helge og Vagn
Ny Carlsberg
Kopenhagen
Danemark

s. 2
Løverdag Morgen 26-5-94
…Dit Brev, min kjære Helge!
..gynder nu at komme lidt
…Bevidsthed. Bedringen har
…langsomt; thi hun
Naturligviis noget svag
Men naar det ikke gaaer tilbage maa vi være glade.
Der er nu ikke længere Fare for hendes Liv. Det er kun et Tidsspørgsmaal, hvorlænge det vil vare inden hun kan blive rask.
Jeg sender nu ikke længere Telegrammer. Eders kjærlige Fader CJ
På langs:
…temoder og Cat.

Fakta

PDF
Brev
Bruxelles
København

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens brevarkiv. Breve til Helge og Vagn Jacobsen.