Menu

Søgeresultater: 20

Hent som regneark

1902-07-31

Carl Jacobsen

Rudolph Tegner

Følgeskrivelse til udbetaling af et à contobeløb på 2000,-

1903-06-11

Carl Jacobsen

Rudolph Tegner

CJ sender en udbetaling på 2000,00

1903-09-07

Carl Jacobsen

Rudolph Tegner

Udbetaling for gravmonumentet 'Uxori optimae'

1903-12-04

Carl Jacobsen

Rudolph Tegner

CJ bedømmer Tegners statue af Ødipus og råder ham til at beskæftige sig med portrætkunst. Hans store allegoriske grup...

1906-10-09

Carl Jacobsen

Rudolph Tegner

CJ takker for tilsendelsen af et foto

1907-12-01

Carl Jacobsen

Rudolph Tegner

CJ takker for indbydelsen til at se skitsen til Tegners "Folket bærer Danmarks Krone" og kommer med sin uforbeholdne ...

1910-09-12

Carl Jacobsen

Rudolph Tegner

CJ beklager, at han ikke kan erhverve Tegners Ødipus monument.

1910-10-10

Carl Jacobsen

Rudolph Tegner

CJ uddyber sine tanker om en "Balletbrønd" og stiller Tegner frit m.h.t. udarbejdelse af en skitse. Han foreslår Tegn...

1910-11-07

Theodor Oppermann

Rudolph Tegner

1910-11-14

Carl Jacobsen

Rudolph Tegner

CJ skriver, at skitsen til Danserindebrønden nu er opstillet i Glyptotekets festsal sammen med Bonnesens skitse. Han ...

1910-11-19

Carl Jacobsen

Rudolph Tegner

CJ godkender Tegners forslag til Danserindebrønden. To ud af de tre danserinder stemte for Tegners forslag.

1911-02-23

Carl Jacobsen

Rudolph Tegner

CJ mener ikke, at Tegners statuegruppe 'Jordbundet' vil passe til Glyptoteket, men at den skal stå ude i det fri. CJ ...

1911-08-23

Carl Jacobsen

Rudolph Tegner

CJ sender Tegner 6000 kr., samtidig beklager han, at han ikke kan få tid til at komme ud og se på Danserindebrønden f...

1911-09-19

Carl Jacobsen

Rudolph Tegner

CJ accepterer, at Tegner ikke vil have en arkitekt til at lave kummen til Danserindebrønen og synes, at det er en god...

1911-09-26

Carl Jacobsen

Rudolph Tegner

CJ fortæller, at broncestøber Rasmussen tilbud på at støbe danserinderne til Danserindebrønden var det billigste: 150...

1912-07-05

Carl Jacobsen

Rudolph Tegner

CJ sender restbetalingen på 5000 Kr. for modellen til Danserindebrønden.

1912-07-05

Carl Jacobsen

Rudolph Tegner

CJ beder Oppermann om at anvise Tegner 5000 kr.

1913-01-25

Carl Jacobsen

Rudolph Tegner

CJ er utålmodig efter en afgørelse mht "Jordbundet". Han giver kritikerne ret i nogle punkter og håber, at Tegner kan...

1913-01-31

Carl Jacobsen

Rudolph Tegner

CJ gentager, at det ikke er ham der er imod erhvervelsen af "Jorbundet". Han beklager, at han ikke engang kan få lov ...

1913-07-30

Carl Jacobsen

Rudolph Tegner

CJ vil gerne købe 'Jordbundet' for 10.000 og foreslår betaling i 4 rater.