Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1919-07-29

Afsender

Asta Møller

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

Asta Møller beklager, at HJ ikke har modtaget Rousseaus maleri og Manden med den brækkede Næse, begge dele er afsendt. Hun spørger, om HJ har modtaget et telegram afsendt 25/7 fra Duret med tilbud om at købe hans Gauguin billede.

Transskription

Villa Leo Delibes
Boulevard de la Plage - Arachon Gironde
29/7 19

Hr Helge Jacobsen
Hermed kvitteringen for det ægyptiske hoved. For nogle dage siden modtog jeg brev fra Mr Chenue at han vilde afsende hovedet; og fra relieffet fra Pozzis salg i begyndelsen af denne uge altsaa i disse dage. I dag modtog jeg brev fra Dr F Paulsen [Poulsen] - der meddeler at hverken

l'homme au nez cassé eller Rousseaus maleri er kommen endnu. Det er en forfærdelig tid det tager, at faa det sendt op til Danmark - naar faar vi dog nogenlunde ordnede forhold igen. Jeg ser i min bog at Rousseaus maleri er afsendt i slutningen af maj [overstreget] i de første dage i juni - . og l'homme au nez cassé doit etre envoyé avant.
Jeg har modtaget cataloget over le Vicente Drenays samling fra Dr. F. Paulsen [Poulsen] ogsaa i dag. Jeg vil straks skrive til le vicente for at spørge - om han er tilbøjelig til at sælge de ting, som Dr. Paulsen [Poulsen] har sat kryds ved - og om hvilken pris han forlanger i saa tilfælde.
Her er dejligt i Arachon - varmt uden at det er for varmt - vi har søen lige bag huset med frisk luftning fra havet.
Venlig hilsen fra Deres forbundne
Asta Möller.

Efterskrift
Mr. Duret har skrevet til mig om jeg vilde telegrafere d'urgence til Dem for at spørge om De vilde købe hans Gauguin da han ikke længere vil holde det tilbage. Jeg haaber at De har faaet telegrammet, afsendt herfra 25de juli

Fakta

Brev

Dansk

Paris
København

Glyptotekets arkiv