Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1918-05-23

Afsender

Asta Møller

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

Asta Møller har fået forkøbsret til to træskulpturer af Gauguin: St. Therese og Père Paillard.

Transskription

6 Avenue de la Motte Picquet
23 mai 1918

Monsieur Helge Jacobsen
Jeg har lige i dette øjeblik set to udmærkede morsomme og interessante træ statuetter af Gauguin. Jeg sender Dem photografierne i morgen. De maaler omkring ved 60 centi. i højden er i haardt træ - bois de fer - som giver et skuffende indtryk af medalje bronze, og de fore-

stiller St. Therese, der har en ro og en højhed i udtrykket som en ægyptisk gud - og Père Paillard - beskaffen paa Taiti - der forfulgte Gauguin med sit had og som brændte alt hvad han fik fat paa af Gauguin. Han har noget diabolsk over sig; djævlens smaa horn - og et indigneret vredt udtryk. Gauguin har hævnet sig. De sælges kun sammen - og for 18,000 francs for dem begge. De er meget smukke i deres patine og minder den første om gl. ægyptisk kunst saa minder den anden om en gallisk garguille. Jeg tror at det vil være to ting der vil interessere Dem. Jeg har igen været henne og se paa træ reliefferne - og bliver stadig mere og mere indtaget i den

fra Taiti. Den er pragtfuld - ejendommelig i lignerne og dyb og pragtfuld i farverne. Jeg tror nok De vil blive meget glad ved den. Hvis statuerne interesserer Dem - vil jeg bede Dem telegrafere straks - jeg har opnaaet at man sætter dem til side foreløbigt - for at ingen anden køber skal tage dem fra os.-
Forbindligst
Asta Möller.

Fakta

Brev

Dansk

Paris
København

Glyptotekets arkiv