Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1851-08-01

Recipient

Nicoline Faye

Transcription

Det sidste Brev du fik var vel skrevet hiin Aften efter vor Seilads paa Vierwaldstättersöen, Da Jacobsen havde skrevet havde jeg pakket Koffert, vi havde jo været der for Carls Skÿld paa 5te Dag, saa Alt var rodet og jeg havde seilet og gaaet meget saa mine Kræfter forlod mig for en Stund, jeg mærkede jeg var nær ved at deise reent om. Efter at have ligget noget gik det dog over jeg stod op og klæte mig h.... af, thi det var jo Nat. Næste Morgen Kl 5 skulde vi gaa over Söen til Flühen (=Flüelen) for videre at gaa til Bellinzona, jeg sov kun lidt og var om Morgenen virkelig daarlig, men jeg seirede over Ondet, op af Dagen blev det bedre, Vi kom saa sildig til Bellinzona saa vi först havde besluttet at gaa i Seng, thi J: befandt sig ikke vel en Fölge af hans Maves............., men Maanen var paafristende, vi gik lidt uden for Bÿen, den ligger smukt Jacobsen og Carl laae sig paa Brystværnet som löber over Fæstningsgraven, der boe flere Cigarrögende Lasaroner og skuppede dem det gjorde intet til sagen, thi de sang og gestikulerede og Maanen skinnede paa det hele Maleri.
Vort Hotel var bÿgget ind i Fæstningen, saa de to Taarne var tilgængelig fra vor Have, Skade vi var der kun en Aften. Næste Morgen Kl 4 kjörte vi til Magadino, for derfra Kl 6 at seile til de deilige Boromæiske Øer som ligge i Lago Maggiore, de ere hver for sig paa 4 Tönder Land omtrent, derpaa ligger et Slot paa hver af ikke nogen Betÿdning, men Haverne ere baade i botanisk Henseende og i Arrangement nÿdelige. Øerne vare
s. 2
fordum Klipper i Söen som saa Brödrene Boromæri i det 16 Aarhundrede lode forvandle til Blomsterhaver.. vistnok en væsentlig Deel af det Skjönne paa Øerne. Der er saaledes hugget ud Klippen, Grotter 10 i Rad lige mod Sÿd, som er saa höie at der voxer Palmer og andre store Træer derinde. Men skjönnest var dog Laurbærlunden mod Maggiores Breder, naar man gik igjennem en Række af Klippen udhugne Söiler kom man ned af Terrassen hvorpaa Citroner og Abelsiner hængte i Fylde, .......................
Ved Siden af den nederste Terrasse, laae Laurbærlunden, der ere Laurbærtræer af 2 Alen i Gjennemsnit. Et som er det største i Europa og hvorpaa Napoleon har skrevet Batallie da han var der 1800 för Slaget ved Marengo seer man der; Huusene ere indlagte med Mosaik. Vi saa Korkegen hvoraf vi faaer Kork, samt Thetræet og flere mærkværdige Træer og Planter. Derfra gik vi videre paa den deilige Maggiore med sin Omgivelse af Bjerge, Klipper og Viinhaver til Lorno en lille Bÿe, kjörte derpaa til Logarno hvor vi leve om Natten, og seilede om Formiddagen paa den öndige Söe hvis Omgivelse er den venligste af dem alle. Vi havde der en rigtig italiensk Gondoliere, hvis Phÿsionomi var ægte, hans Øine funklede og naar han talede var hans Smil blandet med Satire, som gjorde ham ... uden at være smuk. Jacobsen taler med Italienerne lige saa rask som Tÿdskerne, det gaar som Det var smurt; det er dog et deiligt sprog, det er formelig en musikalsk Nÿdelse at höre Det. det er da ogsaa omtrent den eneste Musik vi hörer, uden i ............ Fra Logano kjörte vi til Como og derfra med Jernbane til Milano.

Facts

Letter
1851 08 01 lj til nicoline faye s1
1851 08 01 lj til nicoline faye s2