Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1887-12-05

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Louis Hasselriis

Dokumentindhold

Legatet Albertina har vist interesse for Hasselriis' Satyr som drikker af Krukken som dekoration til en vandpost i Ørstedsparken.

Transskription

5-12-87

Hr Hasselriis
Rom

Der har i Legatet Albertinas Bestyrelse været Tale om at anvende Deres "Satyr som drikker af Krukken" i Bronce til Brøndfigur (paa een af de Drikkekilder, der skal opstilles i Ørstedsparken.)
For det Tilfælde at De skulde reflectere paa denne Sag vilde det være behageligt at modtage et Photographi af Statuen med Angivelse af Dimensioner og Priis samt Opgivelse af hvor lang Tid der vilde udgaae til Figuren var færdig.
Det vilde ogsaa have Interesse at vide hvor Marmorexemplaret findes og om den er udført i Marmor eller Bronce flere Gange.

Deres ærbødigste
Carl Jacobsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Legatet "Albertina"s kopibog s. 128. Thorvaldsens Museum